banner
banner
banner
banner
X

Biz borç etdik
Highokary üpjün etmekHil
Önümler

Synag toplumy barada has giňişleýin maglumatGO
“Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd.” adam lukmançylyk anyklaýyş ugruna ünsi jemlär we esasan aşakdaky ugurlary öz içine alar: wektorly keseller (VBD) üçin çalt synaglar, jyns ýollary arkaly geçýän keseller üçin çalt synaglar, dem alyş ulgamy keselleri üçin çalt synaglar. we iýmit siňdiriş ulgamynyň keselleri üçin çalt synaglar. Mundan başga-da, güýçli gözleg we gözleg ukyby bilen, äsgerilmedik tropiki keselleriň (NTD) diagnozyna has köp üns bererdik.
Nädip barlamaly?
dfb

Esasy önümlerBiz üpjün edýäris

IMMUNOBIO R&D we ýokary hilli COVID-19 synag toplumlaryny öndürýär, şeýle hem kesilmedik list we beloklary üpjün edýär.

Takmynanus

Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd Immuno Toparyndaky asyl guramadyr. Hangzhou Immuno Biotech topary, başlangyç döwürde in vitro anyklaýyş pudagy üçin birnäçe belok we çalt synag toplumyny döretdi. IMuwaş-ýuwaşdan IMMUNO gowy gözleg we weterinariýa çalt synag önümlerini gowy üpjün ediji hökmünde tanalýardy.

has giňişleýin gör
 • > 50

  Müşderiler üçin önümlere we hyzmatlara kem-kemden terjime edilýän 50-den gowrak patent bilen

 • > 15%

  Annualyllyk satuwyň 15% -den gowragy önüm gözlegine we ösüşine maýa goýulýar

 • > 100

  Geçen ýylda şol bir pudakdaky 100-den gowrak kompaniýa tehniki goldaw we hyzmatlar berdik

 • > 50%

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň ýyllyk satuw ösüş depgini 50% -den gowrak, müşderiler bizi saýlaýar

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Immunobio 2023-nji ýylda Pekin halkara durmuş we saglyk senagaty sergisinde

  Immunobio 2023-nji ýylda Pekiniň halkara durmuş we saglyk senagaty sergisinde 2023-nji ýylyň 13-nji iýuly
  Koprak oka
 • Monkeypox antigen synagy bar

  2022-nji ýylyň 15-nji awgustynda IMMUNOBIO-nyň Monkeypox antigen çalt synagy üstünlikli işlenip düzüldi. Bu önüm henizem IMMUNO BIO-nyň güýçli tehnologiýasy, kolloid altyn gapdal immunohromatografiýa ulanýar.
  Koprak oka
 • Maýmynlaryň çalt synagy bar

  2022-nji ýylyň 27-nji maýynda IMMUNOBIO barlaghanasy maýmynlaryň rekombinant antigenini üstünlikli ösdürdi. Çig mal önümleri işe girizilen badyna dürli synaglardan sargytlar alyndy
  Koprak oka

Habaryňyzy goýuň